stres jak na nas działa osteopata wrocław

Stres – jak na nas działa?

Na podstawie mojej pracy dyplomowej pt. „Stres a choroby skóry – możliwości osteopatii”

O dużym znaczeniu oddziaływania stresu na człowieka świadczy fakt, iż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła stres jako „chorobę stulecia”. Jedna z definicji stresu mówi, że jest to odpowiedź organizmu na bodźce, tzw. stresory (pochodzące z zewnątrz, czyli środowiska otaczającego nas, jak i wewnątrz, czyli z naszego organizmu). Odpowiedź ta przejawia się w jednoczesnym, zharmonizowanym mobilizowaniu wielu układów organizmu człowieka (np. psycho-neuro-endokryno-immunologicznego).

Rodzaje stresu – czym stresujemy się na co dzień?

Stres możemy podzielić na:

  • eustres – wpływający pozytywnie, motywująco na organizm – umożliwia realizowanie podstawowych czynności dnia codziennego;
  • dystres – przeciwieństwo eustresu; najczęściej wywołuje silne reakcje organizmu i, jeśli powtarza się często, może doprowadzić do tzw. „wypalenia się”.

Bodziec stresogenny, stresor, warunkuje intensywność reakcji naszego organizmu na wywołany nim stres. Jeśli jego siła nie przekracza możliwości obronnych organizmu (eustres) to po rozwiązaniu problemu wszystko wraca do punktu wyjścia (sprzed zaistnienia stresu), czyli organizm jest gotowy do odpowiedzi na kolejną sytuację stresową. Jeśli zaś stresor jest silny (dystres) i mechanizmy obronne organizmu zmusza do pracy „ponad siły”, może spowodować zaburzenie powrotu do punktu wyjścia.

Wpływ stresu na organizm

Z powyższych informacji bezsprzecznie wynika, że kluczowym czynnikiem mającym wpływ na jakość reaktywności organizmu na stres jest mechanizm zakończenia reakcji stresowej po zakończeniu działania stresora. W wielkim skrócie: jeśli nie działa on prawidłowo to powtarzający się stres o niewielkim natężeniu może doprowadzić do nadmiernej na niego reakcji organizmu (eustres może stać się dystresem). Tym samym dochodzi do wytworzenia się „błędnego koła” polegającego na wymuszeniu reagowania „na wyrost” na każdą sytuację stresową i brakiem kontroli nad mechanizmem zakończenia reakcji stresowej. Prowadzi to z czasem do zmian w jakości funkcjonowania organizmu, które objawiają się zaburzeniami emocjonalnymi („już nie mam siły, nie daję rady”), zaburzeniami pracy układu ruchu („bolą mnie plecy”) czy też do, rzeczy bardzo aktualnej, spadku ogólnej odporności.

Jednym z warunków dobrej odpowiedzi na stresor jest właściwe krążenie płynów – temat poruszany tutaj. Jako osteopata zmieniając ruch, którego nie widać, pośrednio wpływam na poprawę reaktywności na stres.

Zapraszam do gabinetu Twojego osteopaty.