OSTEOPATIA A DOLEGLIWOŚCI POURAZOWE CZ. 2

Najczęściej spotykane urazy z punktu widzenia osteopaty

W moim gabinecie osteopaty najczęściej pojawiają się pacjenci po urazach mechanicznych takich jak np. skręcenie stawu skokowego, komunikacyjny uraz odcinka szyjnego kręgosłupa typu „whiplash” czy też upadek na kość krzyżową. Z osteopatycznego punktu widzenia, każdy z wyżej wymienionych typów urazu wymaga nieco innego sposobu postępowania. Wynika to z faktu zaangażowania różnych struktur naszego ciała (płynowych, stałych) w obronnych procesach bólowych i w późniejszych procesach zdrowienia. Dla przykładu: stan po skręceniu stawu skokowego przede wszystkim manifestuje się lokalnym występowaniem obrzęku, który uniemożliwia fizjologiczne wykorzystywanie kończyny dolnej a stan po komunikacyjnym urazie odcinka szyjnego kręgosłupa typu „whiplash” jest głównie obronną reakcją układu nerwowego..

Postępowanie osteopatyczne po skręceniu stawu skokowego

Po skręceniu stawu skokowego należy szczególną uwagę zwrócić na przywrócenie możliwości swobodnego krążenia płynów w całym organizmie oraz na jak najszybsze przywrócenie w pełni fizjologicznego funkcjonowania stawów całej kończyny dolnej. Takie działanie umożliwia bardzo szybki powrót kończyny dolnej do spełniania funkcji podporowo-nośnej. Czyli, w skrócie, poprawa pływu płynów znacząco przyspiesza powrót do pełnej sprawności.

Postępowanie osteopatyczne po urazie komunikacyjnym odcinka szyjnego kręgosłupa typu „whiplash”

W takim przypadku mamy do czynienia z reakcją obronną układu nerwowego w celu chronienia ważnych życiowo struktur układu krążenia jakimi są tętnice i żyły szyjne. W związku powyższym terapia osteopatyczna nie ogranicza się tylko do redukcji napięć mięśni szyi i karku oraz poprawy ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa. W postępowaniu osteopatycznym należy uwzględnić również przednią część szyi oraz przywrócić swobodne i symetryczne ruchy klatki piersiowej. Ponadto, niezmiernie ważne jest wprowadzenie działań prowadzących do zmniejszania wzmożonej reaktywności układu nerwowego. Takie oddziaływanie na organizm ułatwia przywrócenie właściwego i zharmonizowanego funkcjonowania do sytuacji sprzed zaistnienia urazu.

Korzyści z wczesnego wprowadzenia postępowania osteopatycznego

W sytuacji braku przeciwwskazań, im wcześniej wprowadzi się postępowanie osteopatyczne tym szybciej uzyska się powrót do stanu sprzed urazu. Należy pamiętać jednak o tym, że każda reakcja pozabiegowa i tym samym efekty terapii osteopatycznej są zawsze indywidualne i zależne od wielu czynników. Z najszybszą reakcją po zabiegu osteopatycznym w sytuacjach pourazowych mamy do czynienia wtedy, gdy podstawą powstawania dolegliwości bólowych i ograniczeń ruchowych są zaburzenia/ograniczenia swobodnego pływu płynów. Poprawa tego stanu powoduje odczucie ulgi w bardzo krótkim czasie, jak np. po terapii osteopatycznej po skręceniu stawu skokowego.

Podsumowując powyższe rozważania warto również wspomnieć o tym, że każdy zabieg operacyjny jest, w pewnym sensie, urazem ale urazem w pełni kontrolowanym. W związku z czym, analogicznie do tego, co tu omówiono, postępowanie osteopatyczne jest w stanie korzystnie oddziaływać na organizm człowieka po zabiegach operacyjnych i przyspieszyć czas potrzebny do przywrócenia pełnej sprawności.

Zapraszam do gabinetu.