OSTEOPATIA A DOLEGLIWOŚCI POURAZOWE CZ. 1

OSTEOPATIA A DOLEGLIWOŚCI POURAZOWE CZ. 1

Z punktu widzenia osteopaty każdy element naszego organizmu powinien móc poruszać się swobodnie. Dotyczy to zarówno płynów, jak i stałych/ustrukturyzowanych części składowych naszego ciała. Od tego, która z tych składowych stanowi podstawę zmiany w jakości funkcjonowania organizmu człowieka uzależniony jest czas eliminacji dolegliwości bólowych. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w stanach pourazowych.

Osteopatia po urazach

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek terapii po każdym urazie należy wykluczyć przerwanie ciągłości tkanek, zwłaszcza w okolicy ciała, która uległa urazowi. W tym celu konieczna jest konsultacja lekarska i np. obrazowanie (Rtg, USG, itp.). Jeśli na podstawie badań stwierdzi się, że nie doszło do uszkodzenia tkanek to nie ma przeciwwskazań do wprowadzenia postępowania osteopatycznego. Im wcześniej dojdzie do przywrócenia możliwości fizjologicznego funkcjonowania ciała w maksymalnie możliwym zakresie (zwłaszcza okolicy, która uległa urazowi) tym szybciej osiągnie się stan jaki miał miejsce przed urazem.

Co się dzieje w czasie terapii osteopatycznej?

W czasie terapii osteopatycznej przywracana jest swoboda ruchu płynów oraz elastyczność tkanek co skutkuje zmianą reaktywności układu nerwowego. Biorąc pod uwagę fakt, iż okolica, która uległa urazowi jest szczególnie wrażliwa, najczęściej nie jest ona dotykana. Chodzi o to, żeby nie prowokować bólu i tym samym nie wzmagać reakcji obronnej organizmu po urazie. A doskonale wiemy o tym, że na jakość naszego codziennego funkcjonowania ma wpływ nie tylko miejsce bolące ale również swoboda ruchu każdej innej części ciała. Pourazowe ograniczenie swobody ruchu, wywołane bólem wyjaśniłem we wpisie pt. Skąd bierze się ból i jaki ma cel? Dlaczego boli?.

Ważne z punktu widzenia osteopaty

Każdy uraz jest swego rodzaju stresem dla układu nerwowego. Jak stres działa na nasz organizm opisałem tu i tu. Efektem takiego pobudzenia układu nerwowego jest reakcja obronna organizmu objawiająca się, przede wszystkim, występowaniem bólu warunkującego nasze zachowanie. W takiej sytuacji układ nerwowy robi wszystko, żeby zabezpieczyć ciągłość tkanek i tym samym ułatwić późniejsze procesy samonaprawy/zdrowienia.

Chciałbym również podkreślić fakt, iż szybkie wprowadzenie terapii osteopatycznej znacząco wpływa na okres utrzymywania się bólu przewlekłego. Wiemy, że ostry ból pourazowy z czasem przekształca się w ból przewlekły. Pozostawiony „sam sobie” potrafi utrwalić nieprawidłowe wzorce funkcjonowania, które mogą doprowadzić do pojawienia się dolegliwości bólowych w innych miejscach. Znając mechanizmy tworzenia się tych procesów osteopata jest w stanie im zapobiec.

Zapraszam do gabinetu.

W kolejnej części przedstawię urazy najczęściej spotykane w gabinecie osteopatycznym.