Homeostaza – co to jest?

U każdego człowieka reaktywność na stres nierozerwalnie łączy się ze zjawiskiem homeostazy. Właściwe jej działanie świadczy o dobrym zbalansowaniu funkcjonowania wszystkich układów w organizmie. Jest to podstawowy warunek zachowania zdrowia. Umiejętność dostosowywania się organizmu do aktualnych potrzeb (np. do różnych temperatur) świadczy o prawidłowej pracy układu nerwowego w kontekście reakcji na stresor/stres.

Jak działa homeostaza?

Homeostaza odpowiada, między innymi, za procesy związane z powrotem organizmu do poziomu jego funkcjonowania sprzed zaistnienia konieczności zareagowania na stres. Mówiąc inaczej, homeostaza odpowiada za prawidłowy przebieg reakcji na powtarzający się stres. Zadaniem homeostazy, w przypadku zaistnienia sytuacji stresowej, jest właściwe zareagowanie na nią, a po zakończeniu tej reakcji powrót do punktu wyjścia i działanie dalej „jak gdyby nigdy nic”.

Ponadto homeostaza mówi o samoregulacji istniejących w każdym żywym organizmie mechanizmów warunkujących adaptowanie się do zmian zachodzących w środowisku. Ma to olbrzymie znaczenie dla jakości naszego funkcjonowania w co najmniej dwóch aspektach:

  • po pierwsze: na tym poziomie, który widzimy, pozwala na symetryczne i w pełni automatyczne poruszanie się, co w połączeniu z zachowaniem właściwej elastyczności tkanki łącznej pozwala minimalizować dolegliwości związane z ruchem
  • po drugie: na poziomie, który nie jest dla nas widoczny, pozwala na zminimalizowanie do niezbędnego wydatku energetycznego, który związany jest z jego funkcjonowaniem. 

Moje obserwacje wynikające z wieloletniej pracy z pacjentami w gabinecie osteopatii potwierdzają to bezsprzecznie: jeśli funkcjonujemy symetrycznie i automatycznie to wydatek energetyczny organizmu jest optymalny i tym samym funkcjonujemy dobrze. Jesteśmy zdrowi.

Inni o homeostazie

„Setki badań naukowych z dziedziny psychoneuroimmunologii udowadniają ścisłą wzajemną zależność układu nerwowego, immunologicznego, endokrynnego i krążenia… – Neuroimmunologia kliniczna red. Jacek Loseg, wyd II, wydawnictwo Czelej 2015” – jako osteopata postrzegam tę, niezwykle ważną(!) myśl jak wskazówkę, która uzasadnia możliwość oddziaływania na organizm człowieka w sposób niezwykle delikatny uzyskując jednocześnie silne wsparcie mechanizmów odpowiedzialnych za prawidłowość funkcjonowania homeostazy.

Zapraszam do gabinetu.