HOMEOSTAZA/ALLOSTAZA a osteopatia cz.2

Pamiętajmy!

Osteopatia ma wpływ na nasze ZDROWIE

Postępowanie osteopatyczne jest zależne od naszego aktualnego stanu zdrowia. Powinno być stosowane nie tylko wtedy kiedy coś już boli, ale, przede wszystkim, po to, żeby nie bolało. Mam na myśli to, żeby nie wprowadzać terapii osteopatycznej doraźnie, jedynie w sytuacji, gdy pojawił się już ból. Osteopatia pozwala pracować z ciałem człowieka właśnie po to, żeby podtrzymywać ZDROWIE, po to, żeby nie dopuszczać do powstawania w organizmie zmian prowadzących do pojawiania się bólu. Uwzględniając fakt, że psyche i soma w nas to jedno osteopata jest w stanie oddziaływać na oba te obszary jednocześnie. A, zgodnie z definicją zdrowia WHO stan kiedy czujemy się dobrze to nie tylko czas kiedy nie odczuwamy dolegliwości bólowych. W poprzednich wpisach na blogu przedstawiałem jak praca z osteopatą wpływa na jakość funkcjonowania organizmu.

Nasze życie jest procesem

Andrew Tylor Still, twórca osteopatii, twierdził, że „do właściwego funkcjonowania człowieka potrzebne są ruch, czucie i pożywienie”. Sentencja ta mówi o tym jak wiele czynników jednocześnie wpływa na utrzymywanie organizmu człowieka w ZDROWIU. Ciało jest w ciągłym ruchu, stanowi swoisty system naczyń połączonych a życie każdego z nas to nieustanny proces wymagający ciągłej i niezwykle precyzyjnej koordynacji. Tak, jak daleko różnimy się od siebie, tak u każdego z nas zarówno powstawanie dolegliwości jak i powrót do dobrego samopoczucia, czyli ZDROWIA przebiega indywidualnie. Czas trwania procesów prowadzących do choroby jak i procesu zdrowienia jest różny. Fakt ten ma olbrzymi wpływ na dynamizm zmian jakie obserwujemy w trakcie procesu terapii osteopatycznej. Jednak niezależnie od tempa pojawiania się zmian osteopata swoimi działaniami wspomaga procesy odpowiadające za koordynację w systemie naczyń połączonych jakim jest człowiek.

Osteopatia dba o ZDROWIE

Dbając o dobrą jakość pożywienia i raz na jakiś czas odwiedzając osteopatę zapobiegamy powstawaniu czynników, które wymuszają na naszym układzie nerwowym niepotrzebną pracę, niepotrzebne wydatkowanie energii. Dbamy wtedy o swoje ZDROWIE

„Podsumowując dotychczasowe rozważania, stres/stresor wywołuje w organizmie człowieka kaskadę gwałtownych reakcji w wielu układach, na wielu poziomach, które wymagają nakładów energii koniecznej do właściwego ich przebiegu. Z chwilą rozpoznania bodźca twór siatkowaty przekazuje sygnały do różnych ośrodków nerwowych znajdujących się na wielu poziomach układu nerwowego, dzięki którym do krwi uwalniane są różnego rodzaju substancje. Te z kolei aktywują narządy wewnętrzne organizmu, które zmieniając swoją aktualną funkcję wpływają na reakcję ogólną organizmu. Jeśli organizm jest w stanie odnowić nakłady energii wydatkowane na prawidłowy przebieg wszystkich reakcji allostatycznych i w końcowym efekcie zbilansować je do punktu wyjścia to świadczy to o właściwym funkcjonowaniu procesów odpowiedzialnych za zachowanie allostazy, czyli o zdrowiu organizmu. Jeśli reakcje związane z wydatkowaniem energii na kolejne procesy związane z dostosowaniem do obciążeń allostatycznych nie są odnawiane do poziomu wyjściowego lub gdy energia wyzwolona na skutek bodźca stresowego nie zostanie zużytkowana to mogą powstać w organizmie zmiany prowadzące do choroby.”¹

Zapraszam do gabinetu.

1 cytat z mojej pracy dyplomowej pt. „Stres a choroby skóry – możliwości osteopatii”